Riool ontstoppen Breda

Het riool ontstoppen is het middel tegen een verstopping of slecht doorstromende afvoer. Wilt u zich niet langer storen aan langzaam wegstromend afvalwater of die smerige rioollucht? Schakel dan K. van der Ham riool service reparatie en verstoppingen in voor riool ontstoppen in Breda en alle ergernissen zijn snel verdwenen.

Vaak openbaart een verstopping zich al ergens ver voordat het afvalwater werkelijk aankomt bij het riool. Het meest regelmatig komen verstoppingen voor in de minder wijde afvoerleidingen die vanuit het pand uitkomen op het riool. Uiteraard kunnen we deze afvoerleidingen ook voor u ontstoppen. U kunt ons bereiken via 0166 - 74 83 09 en het contactformulier.

Werkwijze riool ontstoppen Breda

Om de meest doeltreffende ontstoppingsmethode te bepalen beginnen we gewoonlijk met een observatie van de situatie. Wat is de precieze plek van de verstopping? Is het buiten of binnen, in het riool of in een afvoervoerleiding? En om welke reden is de verstopping ontstaan? Gaat het om een verzameling vuil die geleidelijk is gegroeid of is het riool verzakt of kapot?

Zodra er over deze dingen duidelijkheid bestaat leggen we u de situatie voor en bespreken we de mogelijke oplossing. Bij een verstopping komt dat meestal neer op rioolreiniging met hoge druk of het gebruik van een ontstoppingsveer om de blokkade te verwijderen. De veer wordt hoofdzakelijk ingezet bij krappere afvoerleidingen en het schoonspuiten onder hoge druk bij wijde leidingen als het riool.

Oorzaken verstopt riool Breda

De noodzaak tot ontstoppen komt meestal tot stand vanwege een opeenhoping van viezigheid en afval. Etensresten, zeep, vet, haar, het klit allemaal samen en verwordt met de tijd op deze manier tot een ondoordringbare opstopping in een rioolbuis of afvoerleiding. Af en toe treffen we ook ingegroeide boomwortels aan of vreemde objecten die eigenlijk helemaal niet in het riool thuishoren.

Een verstopping kan ook voortkomen uit een beschadiging van het riool. Een breuk of een verzakking kan vergelijkbare problemen opleveren als een verstopte afvoer. Doordat de rioolstukken niet meer precies op elkaar aansluiten stroomt het afvalwater moeilijker weg en ontstaat er sneller een opeenhoping van vuil bij deze vernauwingen.

De noodzaak tot riool ontstoppen voorkomen in Breda

Het is eigenlijk niet te doen om de noodzaak tot riool ontstoppen compleet te voorkomen. Er zijn nu eenmaal zaken die u niet in de hand heeft. Wel zou u de kans op een verstopping kunnen verkleinen door goed op te letten wat er allemaal in de afvoer verdwijnt. Wees voorzichtig met etensresten, vet, verwijder haar uit het douchputje en let er op dat er geen rare dingen door het toilet worden gespoeld.

En als u de problemen liever voor blijft is preventieve rioolreiniging ook een goede keuze. Dan spuiten we het hele riool schoon eens in de zoveel tijd en controleren we meteen of alles nog in orde is. Zo wordt niet alleen een verstopping voorkomen maar komen mogelijke gebreken aan het licht voordat ze voor problemen kunnen zorgen.

Contact met K. van der Ham riool service reparatie en verstoppingen voor ontstoppen in Breda

Is het toch zover gekomen dat u te maken heeft met een verstopping? Schakel in Breda dan de hulp van K. van der Ham riool service reparatie en verstoppingen in. Wij regelen het ontstoppen hoe taai of lastig bereikbaar de verstopping ook is. Het riool, de keukenafvoer, het toilet, we lossen het voor u op. Wij zijn te bereiken via 0166 - 74 83 09 of via het contactformulier.